Disclaimer & Privacy 

Verdini houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. 
Aan vergissingen, fouten of andere omissies op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij gaan zorgvuldig om met uw klantgegevens.

U WEET DE AVG WETGEVING IS NIEUW EN WIJ ZIJN EEN COMPACT BEDRIJF, NATUURLIJK GAAN WE ZORGVULDIG MOGELIJK OM MET UW GEGEVENS. WE HEBBEN DE VOLGENDE JURIDISCHE TEKST GEMAAKT met behulp van ADVIES via VRAAGHUGO.NL

OnZE EXCUSES VOOR DE INTENSIEF JURIDISCHE TEKST dIE HIERONDER VOLGT.

privacy statement 9 oktober 2018

VERDINI

PRIVACY STATEMENT VERDINI

Inleiding

Verdini neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@verdini.nl.

Wie is Verdini?

Verdini is de besloten vennootschap Verdini BV, kantoorhoudende te (9033 WT) Deinum aan Tsjerkepaed 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28089070.

Wanneer Verdini jouw persoonsgegevens verwerkt, is Verdini de verwerkingsverantwoordelijke.

Verdini heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Maarten Vrakking bereiken via privacy@verdini.nl.

Hoe gebruikt Verdini jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Verdini persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Verdini voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Verdini worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

  Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Financiële administratie

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beheer van bestellingen

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,


Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Marketing

Doeleinde: Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,

Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Sollicitatie

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,

Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Direct marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social


Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Affiliate marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Retargeting

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Behavioural targeting

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Loyaliteitsprogramma

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang:

Website analytics Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

A/B testing

Surfgedrag, Locatie

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Account aanbieden

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Plaatsen van berichten of reviews

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chatfunctie

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Cameratoezicht

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen,

Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Identiteitsverificatie

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen,

Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Gerechtvaardigd belang Commercieel belang


Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging van gegevens

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen,

Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Credit check

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen,

Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marktonderzoek

Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen,

Reisgedrag, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Wetenschappelijk onderzoek

Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen,

Reisgedrag, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Verdini heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Verdini gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Facebook, Google, Gotowebinar (LogMeIn, inc), Odoo.com, Datumprikker.nl.

Wat zijn jouw rechten?


Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Verdini over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Verdini. Je kunt verzoeken dat Verdini je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Verdini te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Verdini of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Verdini te verkrijgen. Verdini zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Verdini je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Verdini

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@verdini.nl. Verdini zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Verdini een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Verdini je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 Ontvangers van de persoonsgegevens


De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Verdini

Externe adviseurs

Facebook, Google, Gotowebinar (LogMeIn, inc), Odoo.com, Datumprikker.nl

Het kan zijn dat Verdini verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Verdini gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Verdini gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Verdini aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Verdini ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Verdini worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Verdini worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

    Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Verdini je


gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@verdini.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Verdini jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@verdini.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.